Anvisningar

Nordiska Mästerskap

Alla 6 nordiska länder är förpliktigade att hålla Nordiska Mästerskap i handikappidrott. Mästerskap arrangeras i idrotter som utövas i minst 3 länder.

Ansökning om Nordiska Mästerskap ska ske genom Nord HIFs kongress efter förslag från NORD HIFs sekretariat.

Arrangörslandet bestämmer plats för tävlingen och utser en arrangörskommitté. Arrangören är ansvarig för atttävlingen följer NORD HIFs regler.

Förslag till regeländringar skall sändas till NORD HIFs sekretariat senast 2 månader innan regelkonferensen. Sekretariatet sänder sedan förslagen vidare till länderna. Nya regler träder i kraft året efter regelkonferensen.

Arrangören ordnar tävlingsarena och inkvarteringsmöjligheter (hotell/vandrarhem) i god tid. Alla tävlingsarenor och inkvarteringar ska vara tillgängliga för handikappade.

Det skall utarbetas en budget och fastställas ett tidsschema för tävlingen.

Arrangören är ansvarig för att kvalificerade domare, andra funktionärer och klassificerare finns på plats.

Inbjudan

Inbjudan skall utsändas där det bl a ska framgå:

 • Idrott och grenar
 • Gällande regler
 • Tidpunkt
 • Plats
 • Handikappgrupper och klasser
 • Antal deltagare per land
 • Information om inkvartering och kostnader för kost/logi
 • Information om transporter
 • Senaste anmälningsdatum
 • Ev. bankett och kostnad för den

Inbjudan sänds till alla nordiska länder och NORD HIFs sekretariat.

Genomförande av tävlingen

Arrangörslandet är ansvarig för:

 • Transport av deltagarna
 • Inkvartering
 • Informationsmöten/ledarmöten, där man informeras om tidscheman mm.
 • Öppningsceremoni, inmarsch, flagghissning, nationalsånger, fanfarer
 • Måltider för deltagarna
 • Resultatservice
 • Prisutdelning
 • Regelmöten, där ev. förslag till regeländringar diskuteras
 • Kamratmiddag/deltagarfest
 • Avslutning

Arrangörslandet rekvirerar NM-medaljer, antingen genom NORD HIFs sekretariat eller hos SHIF.

Alla länder betalar själva sina resor och uppehälle samt en startavgift som fastställs av arrangörslandet.

Tävlingen kan kallas Öppna Nordiska Mästerskap om idrotterna är överens om detta.

Mästerskapen hålls inom intervallet 1 till 4 år. Tävlingskalender godkänns på NORD HIFs kongress.

Nordiska Junior Mästerskap

Nordiska Mästerskap för Juniorer ska hållas om flera idrotter kan vara representerade och ska baseras på att länderna sänder sina bästa idrottsutövare.

Konkurrensen ska ha hög prioritet, så alla klasser behöver inte nödvändigtvis inbjudas.

Åldergränsen kan variera mellan idrotterna, men den högsta åldersgränsen skall vara 20 år.

Nordiska Junior Mästerskap ska hållas vartannat år. Samma regler gäller som i senior NM.