Virksomshedsplan 2014 - 2016

Nu da ny lov (stadgar), strategi og vision for Nord-HIF er blevet vedtaget kommer Nordiske Handikapidrætsforbundet under åren 2013 – 2016 specielt at fokusere sit arbejde imod følgende nøgle områder hvor hvert land er ansvarligt for sit specielle område:

 

         Udvikling af forbundets indre arbejde

         Det behøves udvikle styrelse møder videre.

         Speciale temaer skal findes på hvert styrelses møde.

         Udgift for GS møder behøves sat i finansplanen.

         Samvirke med Special forbund som har handikap idræt på programmet.

         Det internationale arbejde

         Samordning af nordisk strategi på internationale møder.

         Forberedes inden Nord-HIF styrelse møder.

         Ordførende i hvert land er ansvarlig for at koordineringen sker.

         Samordning af repræsentation i internationale organisationer.

         Ordførende i hvert land er ansvarlige for at koordinering sker.

         Opnå indflydelse i IPC med valg af nordisk kandidat i IPC bestyrelse og komitéer / sport.

         Forstærke EPC.  Hvilke forpligtelser har EPC.

         Ansvarlig Nord-HIF styrelse

         Inas. Behøver stadigvæk Nordisk vejledning. Styrke indenfor IPC.

         Styrelse mødet 2013 skal diskutere a muligheden for fælles nordisk holdning.

         Special Olympics.

         Ved næste styrelse møde 2013 skal mødet diskutere a muligheden for fælles nordisk holdning

         Rekruttering og klassificering

         Klassificerings konference skal arrangeres. Nordiske specialister indenfor IPC.

         Arbejdsgruppe nedsat.

         Konferencen gennemføres i Finland i november 2013

         Nordiske idrætsleger for ungdom (NIFU)

         Finland og Island udarbejder et nyt regelværk

         Muligheden for at udvikle NIFU ved at tillade deltagelse af nordiske elite ungdomsspillere i bestemte idrætsgrener.

         Udvikling af fælles nordisk samarbejde in om eliteidrætten

         Elite konference skal arrangeres hvert tredje år.

         Arbejdsgruppe nedsat.

         Synliggørelse af Nord-HIF

         Støtte Grønlands udvikling inden handikap idrætten

         Udgift for ordførende landet

         Samarbejde på i marketing- og sponsor området.

         Nord-HIF arrangerer møder med sponsor ansvarlige i hvert land.

 

Denne virksomhedsplan skal være rullende og ændres ved hver styrelse møde!