NODISK HANDICAPIDRÆTSFORBUND

 

ÆRESNÅL

 

Nordisk handicapidrætsforbunds æresnål indstiftet den 22. september 1997

– ændret 15. mai 2009.

 

 1. Nordisk Handicapidrætsforbnds æresnål kan ved indstilling tildeles:
  1. Nordiske statsborgere:

                                                              i.      der har ydet handicapidrætten i Norden i særlige og betydingsfulde tjenester, eller

                                                            ii.      som har gjort sig særlig fortjet gennem mane års uegennyttigt arbejde inden for de respektive nationers hovelforbund

  1. Udlændinge:

                                                              i.      som man i særlige tilfælde önsker at hædre som tak for idrætslig indstas, der har været af störste betydning for Nordisk Handicapidræt

 

 1. Den omstændinghed, at en person er lønnet i et handicapidrætsforbund, udelukker ikke vedkommende fra at blive indstillet til æresnålen, hvis det idrætslige arbejde inden for nationsforbundet har gjort vekommende kvalificeret hertil.

 

 1. Nationsforbundene kan indsende forslag til NORD-HIF´s sekretariat om hvem skal få æresnålen tildelt op til den næste styremøte eller NORD-HIF´s kongress.

 

 1. I indstillingen til Nordisk Handicapidrætsforbundets styremøte angives vedkommendes navn, alder, hjemsted, samtt en nøjere redegørelse for på hvilken måde vedkommende har gjort sig fortjent til æresnålen.

 

 1. navnene på de personer, der får æresnålen tildelt, meddeles i de respektive nationers medlemsblad.

 

 1. Ved evt. afstemning om tildeling af æresnålen på NORD-HIF´s styremøte gælder kvalificeret flertal (mindst 4 ud af 7 nationer).

 

 1. Æresnålen kan, når omstændighederne taler derfor, bevilges af  NORD-HIF´s styrelse, for så vidt alle nationer stemmer derfor.

 

 1. NORD-HIF´s sekretariat skal føre særskilt liste over NORD-HIF´s æresmedlemmer, hvor det fremgår, hvilket år de er udnævnet.

 

 1. Modtager af æresnålen skal inviteres til først belejlige styremøte eller kongress og ved fremtidlige møte, når disse opholdes i pågældende hjemland.

 

 1. Nålen skal være påfört de 7 Nordiske svaner